כתבה יעוד תרומות

אנו זקוקים לתרומות בכדי לממן את המערך הסוציאלי, אשר בלעדיו, העמותה שלנו לא היתה יכולה להתקיים.

המערך הסוציאלי הינו הזרוע המקשרת בינינו לבין בתי החולים. כל מקרה של תינוק נטוש הוא מקרה רווחה מורכב והטיפול מתבצע בין עובדת סוציאלית עמותה לבין עובדת סוציאלית בית החולים.

כמו כן, המערך הסוציאלי מבצע את הסינון, המיון, ההכשרה והליווי של המתנדבים.

ללא גוף מקצועי אצלנו שאחראי על הפיקוח, הכשרה וליווי כוח האדם שלנו, כניסתנו למחלקות רגישות כמו פגייה ויילודים, לא היתה מתאפשרת.

 

אנו מטפלים בכ – 200 תינוקות ב – 22 מרכזים רפואיים, בתי חולים ומוסדות שיקומיים כמו רעות ואלין. ישנם תינוקות נוספים אשר צריכים אותנו. אנו זקוקים למשאבים נוספים על מנת להגדיל את המערך הסוציאלי שלנו, כדי שנוכל להגיע לכל התינוקות הנטושים בכל המרכזים הרפואיים בארץ. 

 

תרומתכם הנדיבה מאפשרת הענקת שעות של מגע הורי, מחבק ואוהב, לתינוקות הנטושים.