חשיבותו של חיבוק כתבה

פעילות העמותה נשענת בין היתר על תיאוריית ההתקשרות של הפסיכולוג ההתפתחותי ג'ון בולבי, אשר במחקריו מצא כי התייחסות רגשית ומענה פיסי מותאם מסייעים ליצירת התקשרות טובה וזו בהמשך מאפשרת לאדם בבגרותו לממש פוטנציאל אישי ושילוב נורמטיבי בחברה.

 

Bowlby, J. (1988) London: Routledge A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory 

למחקרים פסיכולוגיים על תיאוריית ההתקשרות וחשיבותה להתפתחותו התקינה של התינוק:


http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8&hl=iw

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VvdOe10vrs4

 

http://sites.google.com/site/bowlbyattachment/home/attachment-theory1