עמותת חיבוק ראשון מתקיימת תודות לתרומתם הנדיבה של אנשים פרטיים, חברות וקרנות.
תרומתכם מאפשרת לנו להמשיך ולחבק תינוקות.

 

במיוחד נבקש לציין את הגופים הבאים, אשר הולכים עימנו כברת דרך ארוכה:
 

באומן בר ריבנאי

משרד ש. פרידמן ושות' ובפרט עורכות הדין שרית מולכו, קרן קופרמן ואפרת סיבוני