העמותה מפעילה מאות מתנדבות בכל רחבי הארץ. המערך הסוציאלי של העמותה עוסק במיון, גיוס, ליווי, הכשרה, תמיכה, ייעוץ והעשרה מקצועית של המתנדבות, טיפוח קשרים הדוקים עם בתי החולים והצוות הרפואי, קיום קשר מקצועי עם גופים מוסדיים וולונטריים, ועם אנשי מקצוע התומכים ומסייעים לעמותה ולמתנדבות.